UPDATE Maatregelen Coronavirus (13-3-2020)

Geachte Dudokkers,
 
Middels deze mail wil ik jullie updaten over de laatste stand van zaken met betrekking tot de coronamaatregelen op de KMA en dus ook bij Dudok. Het MT-overleg van de KMA heeft besloten dat tot nader order geen trainingen in teamverband mogen plaatsvinden op de KMA. Dit leidt tot de volgende maatregelen:
 
– Tot nader order mogen slechts skiffjes het water op om te trainen
– Blijf de reeds getroffen maatregelen uit de vorige mail zeer serieus nemen
 
Ik snap dat dit erg ingrijpende maatregelen zijn voor de gang van zaken bij Dudok, toch hoop ik dat eenieder begrip heeft voor de situatie. Er wordt met de LO/sport van de KMA overleg gevoerd over welke trainingen onder welke voorwaarden vanaf een later moment toch door mogen gaan. Alle vragen over de maatregelen kunnen nog steeds aan mij gesteld worden.
 
Met vriendelijke groet,
 
J.M.A. (Joris) Felen
President
C.R.&Z.V. Dudok van Heel
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *